Vyberte stránku

Terapie

Léčba prostřednictvím slov je neuvěřitelně účinná. I pouhým projevením svých myšlenek a pocitů, zhmotněním je pomocí vyslovení, dochází k úlevě. Při terapiích se společně zaměřujeme na tady a teď, na tvé aktuální rozpoložení a emoční prožívání, které je mnohdy ovlivněno minulostí a má přesah do budoucnosti. Dochází k uvědomění, stanovení potřeb, přijetí a transformaci. Opouštíme staré vzorce chování, které již nepotřebuješ, léčíme zranění a vytváříme nový způsob žití, bez nutnosti užívání modelu boj-útěk-znehybnění. Jsme spolu, osobně i online. Konzultace probíhají neformálně.

To znamená, že pokud ti to bude příjemné, můžeme si tykat. Společně budujeme důvěrný terapeutický vztah a vytváříme bezpečný prostor, kde se můžeš beze strachu vyjádřit, emočně i slovně. Během sezení ti naslouchám, cítím s tebou, prožívám. Jsem naprosto přítomna. Můžeš přijít s jasným tématem, ale i pouhým pocitem, že by ti terapie mohla být k užitku.

Společně si povídáme o Tvých pocitech, ladíme náš vztah a já tě doprovázím ke změně, které chceš dosáhnout. Pokud máš ze změny obavy a třeba se jí i bráníš, následujeme původ obav a rozpoznáváme program, podle kterého ve svém životě funguješ. Během žití si na základě setkávání se s nejrůznějšími situacemi vytváříme nejrůznější druhy programů a přebíráme vzorce chování. Některé z nich nás v prvopočátku chrání, ale později se mohou stát automatickou reakcí našeho těla a mysli, která se stává překážkou. Je důležité si tyto programy uvědomit, rozpoznat je a pochopit. Přijmout úlohu, kterou pro nás představovali v minulosti a nechat je projít, abychom získali prostor pro vytváření programů nových.

Každé téma, které řešíš, a každý pocit, který máš, je důležitý.

Můžeme hovořit o Tvém sebepojetí, vztazích s ostatními, pocitech a prožitcích, potřebách, traumatech a bolestech.

O čemkoliv potřebuješ.

Cena hodinové terapie je 800,- Kč. Na délce terapie se domlouváme předem a ladíme čas tak, aby Ti jeho kapacita vyhovovala. 

Možné je domluvit se také na dlouhodobé terapeutické spolupráci  
(min. 2x měsíčně) s messengerovou podporou v průběhu za zvýhodněnou cenu. 

Pomohla by Ti terapie? Napiš mi a ráda se s Tebou domluvím.
Ještě si nejsi jistý či jistá? Využij 30 minut konzultace zdarma, kde společně na tuhle otázku odpovíme. 🙂Mgr. Nicola Skalická

Díky a na viděnou někde tam venku, tady, nebo na sociálních sítích!

Kurzy

Ochrana osobních údajů

Všeobecné obchodní podmínky

Newsletter